Restaurat Motel Aviano është relacioni më i afërt nga Airoporti
Ndërkombëtar “Adem Jashari” vetëm 1 kliometër largësi
Ndërsa nga kryeqyteti Prishtinës 15 kilometra në rrugen
Prishtinë- Pejë

Kompleksi hoteleri aviano për akomodimin tuaj ofron
shërbime ekslkuzive si:

Kuzhinë të pasur vendore dhe internacionale, 13 dhoma fjetje të
paisura me të gjitha kushtet bashkohore, sallë eksluzive
për sërvimine ushqimeve, Bar salla, Sallë për konferenca,
për ahengje familjare, Posedojmë sallën me kapacitet prej 300
ulsëve.Gjithashtu, në Kompleksin Aviano ju ofrojmë shërbime tjera
të nëvojshme si: Avio Ordinanc, Ordinanca Stamatologjike,
Barnatore,Western Union, Sallon Ondulimi, Shpedicioni i Doganave,
si dhe Servis per automjete.


Ju mirpret Restaurant & Motel “AVIANO”